19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   18 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4503

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 19 Nisan 2011 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-149-397

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4503 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 19 Nisan 2011 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI