19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

TEBL

D Ticaret Mstearlndan:

Grcistan Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri

thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmasna likin

Teblide Deiiklik Yaplmasna Dair Tebli

MADDE 1 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Grcistan Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmasna likin Tebli'in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayl "Grcistan Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar" ile 4/3/2011 tarihli ve 2011/1523 sayl "Grcistan Meneli Ayiei Tohumunun Unu ve Kaba Unlar ile Dier Yal Tohumlarn Unu ve Kaba Unlar thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar" uyarnca, Grcistan meneli baz tarm ve ilenmi tarm rnleri ithalatnda uygulanacak tarife kontenjanlarnn dzenlenmesidir."

MADDE 2 Ayn Tebli'in 2 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

"MADDE 2 (1) Bu Tebli, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayl "Grcistan Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar" ile 4/3/2011 tarihli ve 2011/1523 sayl "Grcistan Meneli Ayiei Tohumunun Unu ve Kaba Unlar ile Dier Yal Tohumlarn Unu ve Kaba Unlar thalatnda Tarife Kontenjan Uygulanmas Hakknda Karar" ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayl "thalatta Kota ve Tarife Kontenjan daresi Hakknda Karar"a dayanlarak hazrlanmtr."

MADDE 3 Ayn Tebli'in eki Ek-2'de yer alan "Grcistan Meneli Baz Tarm ve lenmi Tarm rnleri thalatnda Uygulanan Tarife Kontenjanlar Listesi"ne aadaki tabloda tarife kontenjan kod numaras ve gmrk tarife istatistik pozisyonu belirtilen tarife kontenjan eklenmitir.

 

Tarife
Kontenjan
Kod No

G.T..P.

Madde smi

Tarife

Kontenjan

Dnemi

Bir Defada Talep

Edilebilecek

Azami Tarife

Kontenjan

Miktar

Tahsisat

Yaplacak

Firma

Tr

Tahsisat

Yntemi

Tahsisat

ncelii

Bulunan

Kurum ve

Kurulular

GR26

1208.90

Dierleri

01.01-31.12

500 Ton

,T,

EOTY

 

 

MADDE 4 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Tebli hkmlerini D Ticaret Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.