19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   18 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4519

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Toplantısına katılmak üzere; 19 Nisan 2011 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-150-398

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4519 sayılı yazınız.

             Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Toplantısına katılmak üzere, 19 Nisan 2011 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet DAVUTOĞLU’nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI