19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

TEBL

Sanayi ve Ticaret Bakanlndan:

MECBUR STANDARD TEBL

(TEBL NO: SG-2011/09)

MADDE 1 (1) Bu Tebli 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayl, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayl, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayl kanunlara istinaden hazrlanmtr.

MADDE 2 (1) 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayl Resm Gazetede yaymlanan SG-2010/25 sayl Tebli ile mecburi uygulamaya konulan TS 11827 Yangn Sndrme Cihazlar-Sat ve/veya Servis Hizmeti Veren Yerleri in-Genel Kurallar Standard Trk Standardlar Enstits tarafndan ekte yer ald ekilde revize edilmi olup, bu revizyon metni Resm Gazetede yaym tarihinden itibaren 6 (alt) ay sonra imalat ve sat safhalarnda mecburi olarak uygulanacaktr.

MADDE 3 (1) Bu Standard kapsamnda hizmet verenlerin Trk Standardlar Enstitsnden TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi almalar mecburidir.

MADDE 4 (1) Ekli Standard kapsamna giren mallar reten ve satanlarn bu Tebli hkmlerine uymalar zorunludur.

MADDE 5 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

. MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Sanayi ve Ticaret Bakan yrtr.

 

Tebliin eklerini grmek iin tklaynz