19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Piri Reis niversitesinden:

PR RES NVERSTES LSANS ETM RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 10/8/2010 tarihli ve 27668 sayl Resm Gazetede yaymlanan Piri Reis niversitesi Lisans Eitim retim ve Snav Ynetmeliinin 6 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) lk kayt ilemleri renci leri Mdrlnce SYM tarafndan ilan edilen tarihlerde ve istenilen belgelerle yaplr. stenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr. Kayt olan tm rencilere fotorafl kimlik belgesi verilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Piri Reis niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

10/8/2010

27668