19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Piri Reis niversitesinden:

PR RES NVERSTES LSANSST ETM RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 24/1/2011 tarihli ve 27825 sayl Resm Gazetede yaymlanan Piri Reis niversitesi Lisansst Eitim retim ve Snav Ynetmeliinin 6 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci fkrada belirtilen koullar salayan, ayrca niversitenin yetkili kurullarnca tespit ve ilan edilen dier artlar ve mali ykmllkleri yerine getirenlerin kayt ilemleri Enstit Mdrlnce yaplr. stenen belgelerin asl veya Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Piri Reis niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

24/1/2011

27825