19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES LSANSST ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 25/8/2009 tarihli ve 27330 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ondokuz Mays niversitesi Lisansst Eitim-retim Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Bavurularda istenen belgelerin asl veya ilgili Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin ikinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Kaytlarda istenen belgelerin asl veya ilgili Enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

25/8/2009

27330

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1

2/3/2010

27509

2

18/8/2010

27676

3

24/8/2010

27682