19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES RENC YURTLARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 15/9/2007 tarihli ve 26644 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ondokuz Mays niversitesi renci Yurtlar Ynetmeliinin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (d) bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.

a) rencinin; ailesinin, kayt bavurusu yaplacak yurdun bulunduu ehrin belediye snrlar dnda ikamet ettiine dair beyan,

d) Ondokuz Mays niversitesi rencisi olduuna dair belgenin asl veya niversite tarafndan onayl rnei,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Kaytlarda istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

15/9/2007

26644