19 Nisan 2011 SALI

Resm Gazete

Say : 27910

YNETMELK

Ondokuz Mays niversitesinden:

ONDOKUZ MAYIS NVERSTES ETM-RETM VE SINAV

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 23/8/2005 tarihli ve 25915 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ondokuz Mays niversitesi Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 8 inci maddesinin birinci fkrasnn sonuna aadaki cmleler eklenmitir.

Kaytlarda veya kayt yenilemelerde istenen belgelerin asl veya niversite tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn beyanna dayanlarak ilem yaplr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 29 uncu maddesinin nc fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) rencinin salk raporu ile belgelenmi bulunan salkla ilgili mazeretinin olmas,

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Ondokuz Mays niversitesi Rektr yrtr.