19 Nisan 2011 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27910

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                   18 Nisan 2011

   B.02.0.PPG.0.12-305-4502

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Nisan 2011 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                        18 Nisan 2011

      B.01.0.KKB.01-06-148-396

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 18/4/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-4502 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Nisan 2011 tarihinde Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI