22 Mart 2011 Tarihli ve 27882 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

6172  Sulama Birlikleri Kanunu

—  Bazı Anlaşmaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunlar

6191  Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Kamil DİLEK’in Atanmasına Dair Karar (No: 2011/25)

 

YÖNETMELİKLER

—  Karasu Liman Yönetmeliği

—  Şile Liman Yönetmeliği

—  Tuzla Liman Yönetmeliği

—  Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri