10 Şubat 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27842

KURUL KARARI

Devlet Muhasebesi Standartları Kurulundan:

27/8/2010 tarihli ve 27685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Muhasebesi Standardı 16 (DMS 16) Yatırım Amaçlı Varlıklar standardının “Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar” başlıklı 88 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“Yürürlük Tarihi ve Diğer Hususlar

88. Bu standart, Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) Kamu Sektörü Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan ve 2010 yılının Ağustos ayı itibariyle yürürlükte olan yatırım amaçlı varlıklar konulu standarttan (IPSAS 16) yararlanılarak hazırlanmıştır.”