4 Şubat 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 27836

ATAMA KARARLARI

          Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/65

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Abdulkerim EMEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

3/2/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/62

             1 – 1. Derece kadrolu Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşar Yardımcılığına Doç Dr. Kudret BÜLBÜL’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

3/2/2011

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı