31 Ocak 2011 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 27832

YNETMELK

stanbul Aydn niversitesinden:

STANBUL AYDIN NVERSTES LSANSST ETM-RETM

VE SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 26/7/2009 tarihli ve 27300 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Aydn niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 7 (1 ) Bir yksekretim kurumu lisans program mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttrmak isteyenler, ders sorumlusunun gr, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn onay ile lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renci olarak kabul edilenlerin eitim-retim, snav ve disiplin ile ilgili konular, ilgili mevzuat hkmlerine gre yrtlr. zel renci statsnde ders alanlar, rencilik haklarndan yararlanamaz. Ancak kendilerine kaytl olduklar dersleri ve bu derslerden aldklar notlar gsteren bir belge verilir. zel renci olarak ders alp daha sonra lisansst programlara kayt hakk kazananlara talepleri zerine, zel renci statsnde baarm olduklar derslerin, kayt yaptrdklar programda almalar gereken toplam kredi miktarnn en fazla % 50sine edeer olan ksmndan, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun onay ile muafiyet verilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 10 (1) Trkiye Cumhuriyeti Hkmetinden veya kendi hkmetinden burs alan adaylar ile ikili anlamalara gre veya kendi hesabna lisansst eitimi almak zere bavuran yabanc uyruklu adaylar, ayrca bir snav yaplmadan lisans notlar deerlendirilerek ilgili enstit ynetim kurulunun karar ile lisansst programlara renci olarak kabul edilebilir. Yabanc uyruklu adaylarn bavurduklar lisansst programa kabulleri iin denklik belgesi istenmez; ancak, lisans ya da yksek lisanstan mezun olduklar kurumlarn Yksekretim Kurulunca tannrl ve alm olduklar eitim ve derecenin bavuru yaptklar yksek lisans ve doktora programlar iin yeterli olup olmad konusunda Yksekretim Kurulunun ilgili biriminden yazl onay alnr. Bu renciler ngilizce eitim almak istiyorlarsa, bulunduklar lkede ngilizce eitim yapan bir retim kurumundan mezun olduklarn veya ngilizce dzeylerini gsteren Test of English as a Foreign Language (TOEFL) veya edeer snav sonularn belgelemeleri halinde, enstit ynetim kurulunun karar ile ngilizce yeterlik snavndan muaf saylabilir. Gerekli grlrse bu rencilerin yabanc dil ve bilim seviyelerinin tespiti iin snav yaplabilir. Bu snav sonunda, baarsz olan rencilerden olup; retim dili ngilizce olan programlara kayt olacaklarn ngilizce hazrlk eitimi, retim dili Trke olan programlara kayt olacaklarn, Trke retim Aratrma ve Uygulama Merkezi (TMER)nde Trke hazrlk eitimi almalar gerekir. Bu renciler, lisansst programna kayt olmak iin Mtevelli Heyete her yl belirlenen retim cretini demek zorundadr.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Lisans veya lisansst renimini; Trkiye'de yapm olanlardan bu fkrann (a) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabanc lkelerden alnan diplomalarn noterden onayl tercmesi,

MADDE 4 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 5 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Aydn niversitesi Rektr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/7/2009

27300