30 Ocak 2011 PAZAR

Resm Gazete

Say : 27831

YNETMELK

Sermaye Piyasas Kurulundan:

STANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI TEKLAT, GREV VE

ALIMA ESASLARI YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/2/1996 tarihli ve 22559 sayl Resm Gazetede yaymlanan stanbul Menkul Kymetler Borsas Tekilat, Grev ve alma Esaslar Ynetmeliinin 2 nci maddesinin son cmlesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 34 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 34 Borsann ana hizmet birimleri unlardr:

a) Tefti ve Gzetim Kurulu Bakanl,

b) Hukuk Mavirlii,

c) Bilgi Sistemleri Merkezi,

) Ynetim Kurulu zel Brosu,

d) Mdrlkler,

1) Hisse Senetleri Piyasas Mdrl

2) Tahvil ve Bono Piyasas Mdrl

3) Risk Ynetim Mdrl

4) Takas ve Saklama Mdrl

5) Kotasyon Mdrl

6) statistik Mdrl

7) Strateji Gelitirme ve Aratrma Mdrl

8) Eitim ve Yayn Mdrl

9) Uluslararas likiler Mdrl

10) nsan Kaynaklar Mdrl

11) Mali ler Mdrl

12) dari ler Mdrl

13) Yap ve letme Mdrl

14) zel Kalem Mdrl

15) ye leri Mdrl

16) Koruma ve Gvenlik Mdrl

17) Yabanc Menkul Kymetler Piyasas Mdrl

18) Kamuyu Aydnlatma Platformu letim Mdrl

19) Gelien letmeler Piyasas Mdrl

20) Piyasa, rn Gelitirme ve zel Projeler Mdrl

21) Medya ve Halkla likiler Mdrl

22) Pazarlama Mdrl

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 37 Borsann hizmet birimlerinin ynetiminde esas alnacak genel grev ve yetki kademeleri aada gsterilmitir:

a) st ynetim mensubu personel

1) Bakan

2) Bakan Yardmcs ve dengi personel

b) Ynetici personel

1) Mdr ve dengi personel

2) Mdr Yardmcs ve dengi personel

c) Borsa Danman

d) Uzman Personel ve dengi personel

1) Bauzman ve dengi personel

2) Uzman ve dengi personel

3) Uzman Yardmcs ve dengi personel

e) Servis Personeli

1) ef ve dengi personel

2) ef Yardmcs ve dengi personel

3) Memur ve dengi personel

f) Yardmc hizmet personeli

1) ofr

2) Hizmetli

Tefti ve Gzetim Kurulu Bakan, Hukuk Bamaviri, zel Kalem Mdr dorudan Bakana baldr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 62 nci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bilgi Sistemleri Merkezi, Bilgi Sistemleri Genel Ynetmeni, birinci fkrada saylan birimlerin sevk ve idaresinden sorumlu bilgi sistemleri ynetmenleri ve ynetim ve hizmet bakmndan bilgi sistemleri ynetmenlerine bal yeterli sayda bilgi sistemleri ynetmen yardmcs, bilgi sistemleri bauzman, bilgi sistemleri uzman, bilgi sistemleri uzman yardmcs, bilgi sistemleri idari koordinatr, ef iletmen, ef teknisyen, ef iletmen yardmcs, ef teknisyen yardmcs, iletmen ve teknisyenler ile bilgi sistemleri idari koordinatr, ef, ef yardmcs, memur ve sekreterden oluur. Ynetim ve zlk ileri bakmndan Bilgi Sistemleri Genel Ynetmeni, Bakan Yardmcs; bilgi sistemleri ynetmeni, mdr; bilgi sistemleri ynetmen yardmcs, mdr yardmcs; zel ihtisas personeli ve bilgi sistemleri idari koordinatr, uzman personel; teknik personel grubunda yer alan ef iletmen ve ef teknisyen, ef; ef iletmen yardmcs ile ef teknisyen yardmcs, ef yardmcs statsndedir.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 63 nc maddesi balyla birlikte aadaki ekilde deitirilmitir.

nsan Kaynaklar Mdrl

MADDE 63 nsan Kaynaklar Mdrl ilgili mevzuat erevesinde personelin ie giri ve iten ayrl ilemlerini yrtmek, personelin ilerini yrtmek, Borsann yllk kadro ve personele ilikin "Gider Btesi" nerilerini hazrlamak, personelin katsay ilerlemelerini izlemek ve sonulandrmak, yurtii veya yurtdnda geici olarak grevlendirilecek personele ilikin onay ve kararlar hazrlamak, personelin greve devamn, izin ve hastalk gibi nedenlerle grevden ayrllarn izlemek, zlk dosyasn tutmak ve saklamak ve mal beyann muhafaza etmek, personele ilikin onay ve kararlar tebli etmek, alma hayatn ilgilendiren mevzuat takip etmek, ilgili mevzuat hkmleri erevesinde salk ilerini yrtmek, personeli motive edecek ve i verimini arttracak almalarda ve sosyal faaliyetlerde bulunmak, performans deerlendirme srelerini gerekletirmek ve Bakanlk tarafndan verilecek dier grevleri yerine getirmekle ykmldr. nsan Kaynaklar Mdrl bu grevlerle ilgili her trl bilgi ve belgenin gizliliinden sorumludur.

nsan Kaynaklar Mdrl, Mdr, Mdr Yardmcs ve yeter sayda uzman personel, zel ihtisas personeli, servis personeli ile yardmc hizmet personelinden oluur.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 67 nci maddesinin bal zel Kalem Mdrl olarak deitirilmi, nc ve drdnc fkralar yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmelie 67 nci maddeden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Ynetim Kurulu zel Brosu

MADDE 67/A Ynetim Kurulu zel Brosu, dorudan Bakana bal olmak zere, Borsa Ynetim Kurulu toplantlarna ilikin gndemin datlmas; kararlarn kaleme alnmas, ilgili defterlere kaydedilmesi, yelere imzalatlmas, onayl rneklerinin ilgililere gnderilmesi ve saklanmas; Ynetim Kurulu yelerinin Borsa Bakanl ile ilikileri ve yaz ilerinin yrtlmesi ile grevlidir.

Ynetim Kurulu zel Brosu, Borsa Bakan tarafndan grevlendirilen bir uzman personel ynetiminde yeter sayda personelden oluur.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 93 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 93 Uzman personel, giri snav ile meslee alnan, en az yllk fiili yetime dneminden sonra yeterlik snavna tabi tutulan, menkul kymetler borsas alannda ihtisas sahibi personeldir.

Uzman personel, bamfetti, baeksper, bauzman, mfetti, eksper, uzman, mfetti yardmcs, eksper yardmcs ve uzman yardmcs unvanlarnda istihdam edilen personelden oluur.

MADDE 9 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 10 Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul Menkul Kymetler Borsas Bakan yrtr.