29 Ocak 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27830

ATAMA KARARLARI

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/49

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcılığına Abdullah ÇİFTÇİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan                                                       

—— • ——

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/50

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüsnü ÖZER’in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan                                                       

—— • ——

             Başbakanlıktan:

             Karar Sayısı : 2011/51

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli I. Hukuk Müşavirliğine Personel ve Prensipler Genel Müdür Yardımcısı Sami Arslan AŞKIN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Başbakan yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                          

                  Başbakan                                                       

—— • ——

             İçişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/53

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Mülkiye Müfettişliklerine;

             Doğanhisar Kaymakamı Ali İPEK,

             Seben Kaymakamı Yavuz Selim SÜZER,

             Gürgentepe Kaymakamı Hasan YILMAZ’ın

             Atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Beşir ATALAY

                  Başbakan                                            İçişleri Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/55

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Personel Genel Müdürlüğüne Hikmet ÇOLAK’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/56

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa SEYDİOĞLU’nun atanması ile bu suretle boşalan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa KARAMAN’ın atanması 657 sayılı Kanun’un 68/B, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Sağlık Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/57

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Şırnak İl Sağlık Müdürlüğüne Dr. Özgür YAŞAR’ın atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                       Prof. Dr. Recep AKDAĞ

                  Başbakan                                             Sağlık Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/58

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Yalova İl Müdürlüğüne, Selim KARAHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/59

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Niğde İl Müdürlüğüne, Bingöl İl Müdürü Nizamettin BİLHAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                          Mehmet Mehdi EKER

                  Başbakan                                   Tarım ve Köyişleri Bakanı

—— • ——

             Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/60

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Müsteşar Yardımcılığına Dr. Hüsnü TEKİN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                                Nihat ERGÜN

                  Başbakan                                    Sanayi ve Ticaret Bakanı

—— • ——

             Çevre ve Orman Bakanlığından:

             Karar Sayısı : 2011/61

             1 – Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Kars İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, İsmail ERSOY’un atanması, 657 sayılı Kanun’un 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

             2 – Bu Kararı Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

28/1/2011

                                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI

     Recep Tayyip ERDOĞAN                              Veysel EROĞLU

                  Başbakan                                     Çevre ve Orman Bakanı