29 Ocak 2011 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27830

YARGITAY KARARI

Yargtay 2. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2009/17092

Karar No : 2010/19765

YARGITAY LAMI

ncelenen Kararn:

Mahkemesi : Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

Tarihi : 26/3/2008

Numaras : Esas No: 2008/100 Karar No: 2008/149

Davaclar : Abdurrahim Ata ve Mevlde Ata

Daval : Nfus Mdrl

Dava Tr : Tespit

Temyiz Eden : Yargtay Cumhuriyet Basavcl

Taraflar arasndaki davann yaplan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hkmn kanun yararna bozulmas Adalet Bakanlnn yazs zerine Yargtay Cumhuriyet Basavcl tarafndan istenilmekle evrak okunup gerei grlp dnld.

Davaclar Abdurrahman Ata ve Mevlde Ata tarafndan alan davada, 20/11/1989 doumlu mterek ocuklar Nazan Ata ve Mrsel Ata'n doduktan bir ay sonra ldkleri halde nfus kaytlarnda sa gzktklerini belirterek ldklerinin tespitine karar verilmesini talep ettikleri, mahkemece adlar geenlerin ldklerinin tespitine karar verildii ve hkmn temyiz edilmeksizin kesinletii anlalmaktadr.

Kiilerin nfus ktndeki sa kayd l olarak dzeltildiinde, uygulamada kabilecek mirasa ilikin ve dier hukuki olumsuzluklarn nlenmesi bakmndan lm tarihinin de aka tespit edilmesi gerekirken, anlan kararda yalnz ilgililerin l olduunun tespitine karar verilmesi doru grlmemitir.

SONU: Yargtay Cumhuriyet Basavclnn Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun 427/6. maddesine dayal kanun yararna bozma isteinin aklanan sebeple kabul ile hkmn sonuca etkili olmamak zere BOZULMASINA, oybirliiyle karar verildi. 29.11.2010