27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            24 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-769

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Ocak 2011 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  24 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-38-70

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-769 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ocak 2011 tarihinde Bosna-Hersek Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI