27 Ocak 2011 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27828

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            24 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-768

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 27 Ocak 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  24 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-37-69

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 24/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-768 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Ocak 2011 tarihinden itibaren Almanya Federal Cumhuriyeti ve İsviçre’ye gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                      Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI