24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        21 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-623

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              21 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-30-55

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-623 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI