24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-680

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2011 tarihinden itibaren Slovakya Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              21 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-32-59

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-680 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2011 tarihinden itibaren Slovakya Cumhuriyeti ve Belçika’ya gidecek olan Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI