24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                        21 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-621

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                              21 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-28-53

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-621 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                              Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI