24 Ocak 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27825

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-620

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 24 Ocak 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  21 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-27-52

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-620 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 24 Ocak 2011 tarihinde Ukrayna Cumhuriyeti’ne gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI