23 Ocak 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27824

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            21 Ocak 2011

    B.02.0.PPG.0.12-305-618

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 10. Dönem Toplantısına katılmak üzere; 23 Ocak 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  21 Ocak 2011

        B.01.0.KKB.01-06-26-51

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 21/1/2011 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-618 sayılı yazınız.

             Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 10. Dönem Toplantısına katılmak üzere, 23 Ocak 2011 tarihinde Suudi Arabistan’a gidecek olan Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in dönüşüne kadar Maliye Bakanlığına, İçişleri Bakanı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI