7 Aralık 2010 Tarihli ve 27778 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å

ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2010/1117       Pakistan Başbakanı Seyid Yusuf  Rıza Gilani’ye, Cumhuriyet Nişanı Verilmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çevre ve Orman Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik

—  Et ve Balık Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

—  Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Kırklareli Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/11/2010 Tarihli ve 5980 Sayılı Kararı

 

İLANLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de; "Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-02)" yayımlanmıştır.