30 Ekim 2010 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 27744

KANUN

BRLEM MLLETLER NFUS FONU VE TRKYE CUMHURYET

HKMET ARASINDA STANBUL, TRKYEDE BRLEM

MLLETLER NFUS FONU DOU AVRUPA VE ORTA ASYA

BLGESEL OFS KURULMASI HAKKINDA

ANLAMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUUNA DAR KANUN

Kanun No. 6019 Kabul Tarihi: 20/10/2010

MADDE 1 (1) 1 Temmuz 2010 tarihinde New Yorkta imzalanan Birlemi Milletler Nfus Fonu ve Trkiye Cumhuriyeti Hkmeti Arasnda stanbul, Trkiyede Birlemi Milletler Nfus Fonu Dou Avrupa ve Orta Asya Blgesel Ofisi Kurulmas Hakknda Anlamann onaylanmas uygun bulunmutur.

MADDE 2 (1) Bu Kanun yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

29/10/2010