23 Ekim 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27738

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KOSOVA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA KALKINMA İŞBİRLİĞİ VE TİKA KOSOVA

PROGRAM KOORDİNASYON OFİSİNİN STATÜSÜNE İLİŞKİN

PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6018                                                                                                      Kabul Tarihi: 13/10/2010

             MADDE 1 – (1) 2 Şubat 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kalkınma İşbirliği ve TİKA Kosova Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/10/2010