23 Ekim 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27738

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÜRDÜN HAŞİMİ KRALLIĞI ARASINDA

SERBEST TİCARET ALANI TESİS EDEN ORTAKLIK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6017                                                                                                  Kabul Tarihi: 13/10/2010

             MADDE 1 – (1) 1 Aralık 2009 tarihinde Amman’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/10/2010