23 Ekim 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27738

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA

SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

             Kanun No. 6016                                                                                                  Kabul Tarihi: 13/10/2010

             MADDE 1 – (1) 14 Temmuz 2009 tarihinde Santiago’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

22/10/2010