29 Eylül 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27714

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                            28 Eylül 2010

  B.02.0.PPG.0.12-305-10547

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             “Sürdürülebilir Metropoller için Yeni Şehirler Forumu”na katılmak üzere; 28 Eylül 2010 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                  28 Eylül 2010

      B.01.0.KKB.01-06-324-596

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 28/9/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-10547 sayılı yazınız.

             “Sürdürülebilir Metropoller için Yeni Şehirler Forumu”na katılmak üzere; 28 Eylül 2010 tarihinde Fransa’ya gidecek olan Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI