21 Eylül 2010 Tarihli ve 27706 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Adalet Bakanı Sadullah ERGİN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Gazikent Üniversitesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Gazikent Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  İstanbul Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Turgut Özal Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) Gerçekleştireceği Uygunluk Değerlendirme ve Belgelendirme İşlemleri Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-13)

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri