12 Eylül 2010 Tarihli ve 27697 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 328)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/77)

—  Mecburi Standardın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2010/21)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/7)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/9)

—  Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/40)

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları)(Seri No: 12)

—  Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: II, No: 25)

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri