18 Ağustos 2010 Tarihli ve 27676 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

—  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teftiş ve Gözetim Kurulu Yönetmeliği

—  Atılım Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Ana Yönetmeliği

—  Çankaya Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—  İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2010/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Su Kalitesi Yönetimi ile İlgili 2010/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—  Pakistan’a Yardım Kampanyası ile İlgili 2010/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞ

—  Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/6)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri