31 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27658

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ELEKTRİK, PETROL, GAZ VE MADEN

KAYNAKLARI ALANLARINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 6013                                                                                                    Kabul Tarihi: 23/7/2010

MADDE 1 – (1) 4 Ocak 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolü”nün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/7/2010