31 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27658

KANUN

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) 2003 DÜNYA

RADYOKOMÜNİKASYON KONFERANSI SONUÇ

BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6012                                                                                                    Kabul Tarihi: 23/7/2010

MADDE 1 – (1) 9 Haziran - 4 Temmuz 2003 tarihleri arasında Cenevre’de yapılan Dünya Radyokomünikasyon Konferansında kabul edilen, “Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Belgeleri”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/7/2010