31 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27658

KANUN

ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON BİRLİĞİ (ITU) KURULUŞ

YASASI VE SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN ANTALYA

TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER KONFERANSI SONUÇ

BELGELERİNİN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 6011                                                                                                    Kabul Tarihi: 23/7/2010

MADDE 1 – (1) 6-24 Kasım 2006 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Tam Yetkili Temsilciler Konferansı’nda kabul edilen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Kuruluş Yasası ve Sözleşmesi’nde değişiklik yapan Sonuç Belgeleri’nin beyanlarla ve çekincelerle onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/7/2010