31 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27658

KANUN

GÜNEYDOĞU ASYADA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI

İLE ANDLAŞMADA DEĞİŞİKLİK YAPAN PROTOKOLLERE

KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

 

Kanun No. 6010                                                                                                        Kabul Tarihi: 23/7/2010

MADDE 1 – (1) 24 Şubat 1976 tarihli “Güneydoğu Asya’da Dostluk ve İşbirliği Andlaşma”sı ile Andlaşmada değişiklik yapan 15 Aralık 1987 ve 25 Temmuz 1998 tarihli protokollere katılmamız uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

30/7/2010