23 Temmuz 2010 Tarihli ve 27650 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

 

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

TBMM KARARI

970     Sayıştayda Boş Bulunan Beş Üyelik İçinYapılan Seçime Dair Karar

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Meslek Bilgisi (Formasyon) Programı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Ordu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Mikotoksinlerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/29)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2010 Tarihli ve 2010/47 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 22/7/2010 Tarihli ve 2010/48 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARLARI

—  Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—  Yüksek Seçim Kurulunun 21/7/2010 Tarihli ve 489 Sayılı Kararı

 

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri