21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU

HÜKÜMETİ ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE AKKUYU

SAHASINDA BİR NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNİN TESİSİNE

VE İŞLETİMİNE DAİR İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN

ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6007                                                                                                Kabul Tarihi: 15/7/2010

MADDE 1 – (1) 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nde Akkuyu Sahası’nda Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

20/7/2010