21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 19/7/2010

Karar No  : 2010/45

Konu         : Sümer Holding A.Ş.’ye ait Makine ve Teçhizat satışı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 9/6/2010 tarih ve 5163 sayılı yazısına istinaden; Sümer Holding A.Ş. (Holding)’ye, 4046 sayılı Kanun’un 4. maddesine istinaden İdare tarafından verilen yetki ile Holding tarafından gerçekleştirilen ve Kurulumuzun 2/11/2009 tarih ve 2009/64 ile 1/6/2010 tarih ve 2010/34 sayılı Kararlarına istinaden kapatılmış olan Taşucu Kağıt Sanayii İşletmesi’ndeki makine, teçhizat, tesis, yedek parça, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin satışına ilişkin ihale ile ilgili olarak;

- Söz konusu makine, teçhizat, tesis, yedek parça, yardımcı malzeme, işletme malzemesi ve diğer malzemelerin, hazırlanan İhale Şartları Belgesi çerçevesinde, en yüksek teklif sahibi Ortadoğu Alüminyum ve PVC Plastik İml. San. ve Tic. Paz. Ltd. Şti.’ye 29.850.000.-(Yirmidokuzmilyonsekizyüzellibin) TL bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin İhale Şartları Belgesinde belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, teminatının irat kaydedilerek, Gürsoy İzabelik Geri Dönüşüm Metal Nak. İnş. Tic. Ltd. Şti.-Naslı Hur. Nak. İnş. Taah. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Genç Kardeşler Sıhhi Tes. ve Tic. Ltd. Şti.-Çelikler Hur. İnş. Nak. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Ak-Met Akü Kurşun ve Metal İml. İnş. Nak. Müh. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 29.500.000.- (Yirmidokuzmilyonbeşyüzbin) TL bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahiplerinin İhale Şartları Belgesinde belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmeleri halinde, teminatlarının irat kaydedilerek, Gökhan Akü San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne 28.600.000.- (Yirmisekizmilyonaltıyüzbin) TL bedelle satılmasına, adı geçen teklif sahibinin İhale Şartları Belgesinde belirlenen yükümlülükleri yerine getirmekten imtina etmesi halinde, teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptal edilmesine,

- İhale Şartları Belgesi hükümleri gereğince peşin esasına göre teklif vermek zorunda olan isteklilerin, ödemelerini vadeye bırakmaları halinde, vadeye bırakılan meblağa İhale Şartları Belgesinde belirtilen esaslara göre vade farkı uygulanmasına ve teminat alınmasına,

- Söz konusu satışa ilişkin sözleşme yapılmasında ve devir işlemlerinin yerine getirilmesinde Holdingin yetkilendirilmesine,

karar verilmiştir.