21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

             Karar Tarihi    :       14/7/2010

             Karar No          :       2010/41

             İşyeri                : Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

                                          Emir Beyazıt Mah. Marmaris Bulvarı

                                          MUĞLA

             Tespiti İsteyen   :    Muğla İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

             İnceleme          : Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinde Bakanlığımızca  yapılan incelemede; İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin tek bir organizasyon altında yapılandığı ve yapılan ağırlık işin inşaat işi olduğu, Genel Sekreterlikçe yürütülen büro işi ile Marmaris, Milas, Yatağan, Kavaklıdere, Ortaca, Köyceğiz, Datça, Fethiye ve Ula İlçe Özel İdarelerinde yürütülen işlerin (Bekçilik, temizlik, kalorifercilik v.s.) asıl işe yardımcı işlerden olduğu ve bu nedenle işyerlerinde yapılan işlerin “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı “İnşaat” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

             Karar : Muğla İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve bağlı işyerlerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle “İşkolları Tüzüğü”nün 15 sıra numaralı  “İnşaat” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 4 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.