21 Temmuz 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27648

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

           BAŞBAKANLIK                                                                                                      20 Temmuz 2010

   B.02.0.PPG.0.12-305-8335

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             İLGİ:    a) 19/7/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8275 sayılı yazımız.

                         b) 19/7/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-279-505 sayılı yazınız.

             Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere; 20 Temmuz 2010 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM, program değişikliği nedeniyle İngiltere’ye gidemediğinden, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılmasını yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

       CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                            20 Temmuz 2010

      B.01.0.KKB.01-06/C-5-508

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ:    a) 19/7/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8275 sayılı yazınız.

                         b) 19/7/2010 tarihli ve B.01.0.KKB.01-06-279-505 sayılı yazımız.

                         c) 20/7/2010 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-305-8335 sayılı yazınız.

             Dünya Denizcilik Üniversitesi Yönetim Kurulu Toplantısına katılmak üzere, 20 Temmuz 2010 tarihinde İngiltere’ye gidecek olan Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın dönüşüne kadar Ulaştırma Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Veysel EROĞLU’nun vekâlet etmesi ilgi (b) yazıyla uygun görülmüştü.

             Ancak Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın program değişikliği nedeniyle İngiltere’ye gidemeyeceği, ilgi (c) yazıdan anlaşıldığı için, ilgi (b) yazının işlemden kaldırılması uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

                                                                                                                                                  Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI