4 Temmuz 2010 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27631

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ

ARASINDA STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

             Kanun No. 6003                                                                                                      Kabul Tarihi: 2/7/2010

             MADDE 1 – (1) 22 Ekim 2009 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

3/7/2010