18 Mayıs 2010 Tarihli ve 27585 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil ÇİÇEK’e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa DEMİR’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’a, Devlet Bakanı Faruk Nafız ÖZAK’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul GÜNAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’e, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Egemen BAĞIŞ’a, Devlet Bakanı Selma Aliye KAVAF’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’a, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat ERGÜN’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Adalet Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanlığı Beşir ATALAY’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkereye İran’ında İlave Edilmesine Dair Tezkere

—   Maliye Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi EKER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

TEBLİĞLER

—   2010 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

—   2010 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Değişik İşler), K: 2010/1 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/100, K: 2010/4 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/91, K: 2010/10 Sayılı Kararı (20/12/2000 Tarihli ve 4611 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/92, K: 2010/11 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6, K: 2010/19 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/19 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2010/20 Sayılı Kararı

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/98, K: 2010/33 Sayılı Kararı (25/5/2004 Tarihli ve 5176 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38, K: 2010/39 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2008/99, K: 2010/42 Sayılı Kararı (10/7/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2006/159, K: 2010/47 Sayılı Kararı (23/6/1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kanun ile İlgili)

—   Anayasa Mahkemesinin E: 2007/77, K: 2010/50 Sayılı Kararı (24/5/2007 Tarihli ve 5667 Sayılı Kanun ile İlgili)

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri