6 Nisan 2010 Tarihli ve 27544 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUN

5978   Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2010/221      İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Bilgisayar Bilimleri Fakültesinin Adının Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

2010/227      Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatında Şube Müdürlükleri Kurulması Hakkında Karar

2010/232      Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı Tarafından İstanbul İlinde Gedik Meslek Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Devlet Bakanı Hayati YAZICI’ya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent ARINǒın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

—  Devlet Bakanı Mehmet Zafer ÇAĞLAYAN’a, Devlet Bakanı Cevdet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—  Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Kültür ve Turizm Bakanlığına, Devlet Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

2010/139      Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

—  Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Akdeniz Üniversitesi Proje Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kastamonu Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Pamukkale Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Rekabet İktisadı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

—  Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/11)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri