25 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27532

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ VE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA ORMAN VE ORMANCILIK ARAŞTIRMALARI

ALANINDA BİLİMSEL VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5970                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 4 Aralık 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Orman ve Ormancılık Araştırmaları Alanında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2010