25 Mart 2010 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 27532

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE BAHREYN KRALLIĞI HÜKÜMETİ

ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA

İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5966                                                                                              Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 15 Şubat 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

24/3/2010