24 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDA SVİLENGRAD-KAPIKULE DEMİRYOLU SINIR

GEÇİŞİ FAALİYETLERİNİN VE KAPIKULE SINIR MÜBADELE

GARINDAKİ DEMİRYOLU SINIR HİZMETLERİNİN

DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN

ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA

DAİR KANUN

Kanun No. 5964                                                                                                Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 17 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/3/2010