24 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI İLE BULGARİSTAN

CUMHURİYETİ ADALET BAKANLIĞI ARASINDA İŞBİRLİĞİ

KONUSUNDA PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5963                                                                                                Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 24 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/3/2010