24 Mart 2010 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 27531

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ROMANYA HÜKÜMETİ

ARASINDA FELAKETLERİN SONUÇLARININ ÖNLENMESİ,

SINIRLANDIRILMASI VE HAFİFLETİLMESİ ALANINDA

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ

UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 5962                                                                                                Kabul Tarihi: 16/3/2010

MADDE 1 – (1) 25 Ekim 2007 tarihinde Bükreş’te imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

23/3/2010